طرز تفکر

طرز تفکر

امروز بدترین روز بود و سعی نکن من رو متقاعد کنی که اگه با دقت نگاه کنیم زندگی دشواره با اینکه خیلی وقتا اتفاقات خوبی میافته شادی و خوشبختی وجود نداره و این درست نیست که خیلی چیز ها به خود ما ربط داره مطمئن هستم توهم موافقی که محیطی که توش هستیم تاثیر مستقیم…