پژمان عباسپور

هرگز به کسی که تنها قصدش خوشحالی توعه آسیب نزن

You just have to find yourself there’s google for other things . تو فقط باید خودتو پیدا کنی واسه بقیه چیزا گوگل هست Every new day is a chance to change your life . هر روز جدید ، فرصتی است برای تغییر دادن زندگیتان People who fight fire with fire usually end up with ashes…

پژمان عباسپور

کلید موفقیت

The goal isn’t to be liked , it’s to be respected! هدف اين نيست كه همه دوستمون داشته باشن ، هدف اينه كه همه بهمون احترام بذارن The person who makes you happiest is also the person who can hurt you the most اون آدمی که میتونه تورو خوشحال ترین آدمِ زمین بکنه ، در…

پژمان عباسپور

متفاوت باش

Be different The world is full of ordinary متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه Keep it real when everyone is faking it . وقتی همه دارن به چیزی که هستن تظاهر میکنن خود واقعی‌ت باش We live in a world that most of people hurt others as much as they can . تو يه…

پژمان عباسپور

اگه دنبال اون آدمی هستی که زندگیتو تغییر بده

If you’re searching for that one person that will change your life , take a look in the mirror اگه دنبال اون آدمی هستی که زندگیتو تغییر بده ، یه نگاهی به آینه بنداز They start missing you when they fail to replace you وقتی نتونن جایگزینی برات پیدا کنن دلشون برات تنگ میشه If…

پژمان عباسپور

می خواهی قضاوتم کنی؟!

می خواهی قضاوتم کنی؟! کفش هایم را بپوش،راهم را برو… The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest And the first to forget is the happiest شجاع ترین آدم اونیه که اول معذرت خواهی میکنه. قوی ترین آدم اونیه که اول گذشت میکنه. و خوشحال ترین آدم اونیه که…

پژمان عباسپور

آنچه قسمت توست، از کنارت نخواهد گذشت….

What you seek is seeking you هر چیز که در جستن آنی،آنی People miss you more… When they see how much happier you are without them آدما بیشتر دلشون برای تو تنگ میشه… وقتی ببینن چقدر بدونِ اونها خوشحال تری! You can seek results or you can seek excuses, but not both يا ميتونى دنبال…

پژمان عباسپور

نسان‌ها از رابطه بوجود می‌آیند

Humans come to life from relationship Die in relationship Hurt in relationship And get Healed in relationship ‌انسان‌ها از رابطه بوجود می‌آیند، در رابطه می‌میرند، در رابطه آسیب می‌بینند و در رابطه ترمیم می‌شوند اروين د يالوم One word, can end a fight. One smile, can start a friendship. One look, can save a relationship.…