مولانا

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو – مولانا

گفتی که مستت میکنم پر زانچه هــستت میکنم گـــفتم چـــگونه از کجا؟ گفتی که تا گـفتی خودآ گفتی که درمــانت دهم بر هـــــجر پـایـانت دهم گفتم کجا،کی خواهد این؟ گفتی صـــبوری باید این ای در دل من میل و تمنا همه تووندر سـر من مایه سودا همه توهرچنـــــد به روزگار در می‌نگرمامروز هـمه تویی و…

فروغ فرخزاد

شعری از فروغ فرخزاد

فروغ فرخزادگر تن بدهی دل ندهی کار خراب است چون خوردن نوشابه در جام شراب است گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند چون دغدغه ی مردم این شهر حجاب است تن را بدهی دل…