پژمان عباسپور

خوشبختی یک وضعیت روحی نیست یک سبک زندگی ست

اهداف شخصی هستن پس اگه در راه بدست آوردنشون تنها موندی اشکالی نداره. Ce que vous pensez vous le devenez. به هر چه بیندیشی همان میشوی You see a person’s true colors when you are no longer beneficial to their life شخصيت واقعى يه آدم رو وقتى ميبينى كه ديگه وجودت براش هيچ منفعتى نداشته…