پژمان عباسپور

اگه دنبال اون آدمی هستی که زندگیتو تغییر بده

If you’re searching for that one person that will change your life , take a look in the mirror اگه دنبال اون آدمی هستی که زندگیتو تغییر بده ، یه نگاهی به آینه بنداز They start missing you when they fail to replace you وقتی نتونن جایگزینی برات پیدا کنن دلشون برات تنگ میشه If…