فروغ فرخزاد

شعری از فروغ فرخزاد

فروغ فرخزادگر تن بدهی دل ندهی کار خراب است چون خوردن نوشابه در جام شراب است گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند چون دغدغه ی مردم این شهر حجاب است تن را بدهی دل…

پژمان عباسپور

می خواهی قضاوتم کنی؟!

می خواهی قضاوتم کنی؟! کفش هایم را بپوش،راهم را برو… The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest And the first to forget is the happiest شجاع ترین آدم اونیه که اول معذرت خواهی میکنه. قوی ترین آدم اونیه که اول گذشت میکنه. و خوشحال ترین آدم اونیه که…

پژمان عباسپور

آنچه قسمت توست، از کنارت نخواهد گذشت….

What you seek is seeking you هر چیز که در جستن آنی،آنی People miss you more… When they see how much happier you are without them آدما بیشتر دلشون برای تو تنگ میشه… وقتی ببینن چقدر بدونِ اونها خوشحال تری! You can seek results or you can seek excuses, but not both يا ميتونى دنبال…

پژمان عباسپور

نسان‌ها از رابطه بوجود می‌آیند

Humans come to life from relationship Die in relationship Hurt in relationship And get Healed in relationship ‌انسان‌ها از رابطه بوجود می‌آیند، در رابطه می‌میرند، در رابطه آسیب می‌بینند و در رابطه ترمیم می‌شوند اروين د يالوم One word, can end a fight. One smile, can start a friendship. One look, can save a relationship.…