پژمان عباسپور

همه گفتن…

يا ميتونى دنبال نتيجه باشى يا دنبال بهونه،اما هر دوتاش با هم نميشه همه میگن درست میشه، یکی نگفت درستش میکنیم…  </p> <p style='text-align: center;'>وقتی ارزش خودت رو بدونی، هیچ کس نمیتونه باعث شه احساس بی ارزشی کنی.</p> <p>